Fællesfagligt naturfagsforløb

Hos Maritime Nyttehaver arbejder vi med urban fødevareproduktion under vand. Vi dyrker muslinger, tang og østers fordi vi tror på at vi bliver nødt til at gentænke hvad vi spiser og hvordan vi dyrker det, hvis vi vil værne om planetens sundhed.

Med udgangspunkt i den drøm – og med vores egen Bølgemark som ramme har vi udviklet et undervisningsforløb, der er målrettet den fællesfaglige naturfagsprøve i 9. klasse. Forløbet dækker fagene biologi, fysik/kemi og geografi og arbejder med fokusområdet ”Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget”.

Forløbet består af tre undervisningsbesøg af tre timers varighed på Maritime Nyttehavers bølgemark på Kalvebod Bølge. Såfremt emnet trækkes til eksamen, stiller Maritime Nyttehaver faciliteter og formidlere til rådighed i tre timer, hvor eleverne sammen med deres naturfagslærere har mulighed for forberede sig til eksamen. Her kan de foretage målinger og tage prøver, opstille forsøg og genopfriske de ting der blev gennemgået under deres besøg.

De tre besøg belyser tre forskellige sider af fokusområdet og giver eleverne en vigtig viden, der ruster dem til den afsluttende eksamen. Under forløbet arbejder vi tværfagligt med undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation ud fra følgende emner baseret på de naturvidenskabelige læringsmål:

 • Mikroorganismers funktion i forskellige miljøer
 • Livsprocesser hos organismer i økosystemer
 • Principper for bæredygtig produktion
 • Fødevareproduktion
 • Løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt
 • Muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget.
 • Sammenhængen mellem naturgrundlaget og produktion
 • Begrebet bæredygtighed
 • Aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse
 • Interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget
 • Samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af naturgrundlaget

Hver dag afsluttes med at eleverne selv udfylder en planche med data, viden og undren fra dagens aktiviteter. Eleverne får plancherne med tilbage til skolen, så de kan hænges op som en visuel rapport over dagens aktiviteter. Der udleveres desuden for hver dag en liste med ideer til videre arbejde og links til mere viden, som læreren herefter råder over.

Bemærk!

Dette forløb udbydes pt. i samarbejde med Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune til tre skoleklasser, som deltager gratis.  Som lærer skal du være forberedt på at arbejde videre med emnerne efter forløbet og desuden deltage i et forberedende møde med Maritime Nyttehaver samt en repræsentant fra Børne- og ungdomsforvaltningen.

Booking

Er du interesseret i at booke naturfagsforløbet til en klasse, så send en mail til bodil@maritimenyttehaver.dk og angiv hvornår I gerne vil besøge Bølgemarken og hvordan du påtænker at passe det ind i klassen læseplan.