Privat medlem

Som medlem af Maritime Nyttehaver er du med til at bakke op om vores arbejde for at fremme bæredygtig, lokal fødevareproduktion i København og andre steder i landet. 

Et års støttemedlemskab koster 125 kr. (inkl. 25 % moms). Du kan oprette dit støttemedlemskab ved at udfylde formularen herunder (vælg om du vil betale med girokort eller PayPal). Som medlem bliver du løbende holdt underrettet om hvor det hele flytter sig hen, ligesom vi selvfølgelig inviterer dig til vores forskellige arrangementer som arbejdsdage, råvarefejringer og vores årsmøde i foråret. Medlemmer vil desuden få priviligeret adgang til de afgrøder, der på et tidspunkt kan blive høstet – vi udbyder høstlodder til medlemmerne (baseret på anciennitet) så snart dyrkningsenheden i København er på plads.