Som støttemedlem i Maritime Nyttehaver er du med til at bakke op om vores arbejde for at etablere bæredygtig, lokal fødevareproduktion i Københavns havn. Et års støttemedlemskab koster 125 kr. (inkl. 25 % moms). Du kan oprette dit støttemedlemskab ved at udfylde formularen herunder. Vi holder dig løbende underrettet om hvor sagen flytter sig hen, ligesom vi selvfølgelig inviterer dig til vores forskellige arrangementer (herunder den årlige generalforsamling).

Maritime Nyttehaver arbejder på højtryk for at bane vejen for etablering af en produktions- og formidlingsenhed i havnen, hvor der kan dyrkes afgrøder som østers, muslinger og tang. Det er vores mål, at støttemedlemmerne på et tidspunkt får mulighed for at få en form for priviligeret adgang til de produkter, der evt. på et tidspunkt måtte komme ud af platformen – præcis hvilken form dette får, er endnu uafklaret.

Platformen skal også bruges til formidlingsformål. Foreningen arbejder sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns kommune om at tilbyde forløb for folkeskolerne, hvor elever kan komme ned og opleve havnens liv på første hånd.

I 2015 har Maritime Nyttehaver følgende på todo-listen:

  • Etablering af ny og forbedret dyrknings- og formidlingsplatform under Kalvebod Bølge.
  • Udvikling og gennemførsel af undervisningsforløb rettet mod folkeskolerne.
  • Deltagelse i formidlings-events og gennemførsel af egne events (Ørestaden Koger, Københavns Høstfest, Oyster Trophy Week, Havnens Høstfest, Blåt Guld, Botanisk Have Dag, Copenhagen Cooking m.m.).
  • Inspirations-arrangementer for enkeltpersoner, interessegrupper, virksomheder og andre foreninger på Bølgemarken.
  • Omlægning til selvejende institution.
  • Sikring af driftsøkonomien fremover.
  • Indgåelse af partnerskaber, der fremmer Maritime Nyttehavers formålsparagraf.
  • Assistance til lokale ildsjæle andre steder i landet, der ønsker at starte op med lignende initiativer.

Har du en virksomhed, der har bæredygtige produktionsformer, havets ressourcer eller lokal mad på agendaen kan du overveje at tegne et erhvervspartnerskab med Maritime Nyttehaver. Et oplagt tjek i jeres CSR-politik!

Vil din virksomhed støtte Maritime Nyttehaver?