Maritime Nyttehavers formål er, at;

 • Arbejde for etablering af maritime formidlingsplatforme i bynære miljøer, hvor byens indbyggere og tilrejsende kan opleve akvakultur i en urban kontekst.
 • Understøtte andre former for brugerdrevet akvakultur, også hvor dette ikke foregår i en urban kontekst.
 • Øge interessen for og involveringen i lokal, bæredygtig fødevareproduktion med fokus på det blå element.
 • Skabe opmærksomhed omkring løsninger på klodens fremtidige fødevareforsyning, og hvordan bæredygtig udnyttelse af de marine ressourcer spiller en afgørende rolle i den forbindelse.

For at indfri sin formålsparagraf vil Maritime Nyttehaver:

 • Have fokus på at involvere børn og unge gennem undervisningsforløb og -materiale.
 • Afholde arrangementer, der sætter fokus på foreningens formålsparagraf.
 • Stille maritime nyttehaver til rådighed for støttemedlemmer og andre interesserede under nærmere definerede vilkår.
 • Understøtte virksomheder, skoler og privatpersoner i at opstarte egne mini-havbrug.
 • Bidrage til etablering af lokalafdelinger af Maritime Nyttehaver.
 • Afklare forhold, der kan virke begrænsende for udnyttelse af havnearealer til akvakultur og fødevareproduktion.

Dette skal ske ved at etablere relationer og indgå i samarbejde med offentlige instanser, virksomheder, producenter, foreninger eller andre sammenslutninger, skoler og uddannelsesinstitutioner m.fl.

I bestyrelsen for foreningen Maritime Nyttehaver sidder:

 • Torsten Jacobsen (formand)
 • Kirstine Rask Lauridsen
 • Peter Skødt Knudsen
 • Jens Heding
 • Daniel Hervik
 • Lars Lusenberg

Maritime Nyttehaver drives af direktør Joachim Hjerl, formidlingsansvarlig Bodil Sofie Espersen og et hold af maritime formidlere.

Du kan hente vedtægter for den selvejende institution Maritime Nytthaver herunder:

Vedtægter for den selvejende institution Maritime Nyttehaver