Projekt: Havhøst

Projekt Havhøst har som fundament et stærkt lokalt forankret netværk af nyttehaver, der åbner døren for to aktivitets-søjler, nemlig undervisning og formidling. Det overordnede mål med projektet er at forbinde eksisterende maritime nyttehaver i hele landet og at understøtte etableringen af nye haver – samt at åbne døren til dyrkning i havet for skoler og andre interesserede, der på den måde får en tættere kontakt til og bedre forståelse for havets spiselige ressourcer og bæredygtig udnyttelse af det marine råvaregrundlag.

Netværket

Havhøst-netværket inviterer haver fra hele landet med i en udviklingsgruppe, der sætter fokus på deling af viden og erfaringer og etablerer en fælles forståelse for havernes potentiale for at forandre vores tilgang til udnyttelse af de spiselige, marine ressourcer i en bæredygtig retning. Som del af netværket bliver der afholdt netværksmøder og udviklet forskellige værktøjer, der gør det lettere og sjovere at etablere lokal dyrkning i det store blå. Netværket inviterer også naturskoler, kulturinstitutioner med en marin agenda og andre undervisnings- og formidlingsaktører med, og realiseres takket være tilskud fra Velux Fonden.

Formidling

Havhøst har et ønske om at nå bredt ud, og indeholder derfor en række folkeligt orienterede formidlingstiltag. Et af disse er en national Havhøst-festival, der samler alle landets hav- og fjordhaver – og andre lokalt forankrede aktører med en tilknytning til det bæredygtige hav – i et fælles aktivitetsprogram hen over en weekend. Andre mere gastronomisk profilerede aktiviteter, der skal sætte fokus på eksempelvis tang som spiselig ressource, er på tegnebrættet. Havhøst-festivalen afholdes første gang i efteråret 2019 takket være tilskud fra Spar Nord Fonden.

Udviklingsplatform i København

Maritime Nyttehaver har hjemme i København, og for at kunne indfri de ambitiøse mål i Havhøst-projektet, herunder varetage de mange udviklingsopgaver, er det nødvendigt at opgradere de fysiske rammer. En væsentlig del heraf bliver at etablere en dyrkningsenhed i vandet ud for København i Øresund, hvor medlemmer af den lokale dyrkningsgruppe kan gøre sig erfaringer med at dyrke muslinger, tang – og måske på et tidspunkt østers – til eget forbrug. Denne udviklingsplatform kan realiseres takket være tilskud fra Friluftsrådet.

Undervisning

En væsentlig del af Havhøst er udvikling og lokal forankring af undervisningspakker, der kan involvere børn og unge i bæredygtig udnyttelse af det marine råvaregrundlag ved at bruge den maritime nyttehave som anskueliggørelse. Projektets undervisningskomponent er under udvikling og forventes lanceret i løbet af 2019.

Få mere at vide om Havhøst-netværket ved at kontakte:

Projektleder Joachim Hjerl: joachim@maritimenyttehaver.dk
Presse, partnerskaber, kommunikation

Netværkskoordinator Hardy Jensen: hardy@maritimenyttehaver.dk
Havhøst-netværket

Naturvejleder Bodil Sofie Espersen: bodil@maritimenyttehaver.dk
Undervisning og formidling