IMG_4845

Stifteren af Maritime Nyttehaver, Joachim Hjerl, modtog 9. maj 2015 et hædersdiplom fra Gastronomisk Akademi for sit arbejde med Maritime Nyttehaver (“gastronomisk initiativ”). Motiveringsteksten fra Akademiet lød sådan:

Foreningen Maritime Nyttehaver arbejder for at etablere en bæredygtig maritim fødevareproduktion i København og på sigt i andre byer, der også har oplevet en forvandling fra industrihavn til oplevelseshavn – og hvor vandet er tilstrækkelig rent.

Med udgangspunkt i testplatformen Bølgemarken, der ligger i inderhavnen ved Kalvebod Bølge ønsker de at bane vejen for, at også andre kan komme til at udnytte havnen til at producere fødevarer, og foreningen arbejder på at udvikle gør-det-selv dyrknings-udstyr, så alle med tilgang til vandet i princippet kan udleve havbonde-drømmen i lille skala. I dag har de selv en produktion af blåmuslinger, østers og tang.

Maritime Nyttehaver tager desuden jævnligt imod besøgende fra ind- og udland, studerende, skoleelever og fagfolk, der vil se hvordan et urbant havbrug fungerer. Modellen ligner de kendte skolehaver, hvor man på nærmeste hånd kan stifte bekendtskab til enkelte maritime ressourcer og frembringelsesform. Målet er desuden at lave søsterforeninger i andre danske og udenlandske byer, der kan være med til at bane vejen for en mere bæredygtig fødevareproduktion. Det bliver afgørende for klodens fremtidige fødevareforsyning, at vi bliver dygtigere til at anskue havet som et agerbrug.

Det er en stor ære! Vi takker og fortsætter arbejdet!