Havbondens muslingesæt

Maritime Nyttehaver sætter fokus på lokal fødevareproduktion, bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer, blå økosystemer, aktivering i egen fødevareforsyning og gastronomi/madlavning. Nu gør vi det muligt for dig at starte din egen muslingefarm i lille format.

Maritime Nyttehaver har siden 2011 arbejdet med opdræt af tang, østers og blåmuslinger på test-niveau i Københavns havn. De erfaringer, vi har gjort os, er omsat til et produkt, der kan gøre os alle til muslingefarmere: ”Havbondens Muslingesæt”.

Du kan købe Havbondens Muslingesæt online hos Dansk Hjemmeproduktion:
http://www.hjemmeproduktion.dk/shop/hoest-i-havet-95c1.html

Eller du kan afhente dit Muslingesæt på Kalvebod Bølge i København (og samtidig se med dine egne øjne, hvad det er, vi egentlig går og roder med). Send en mail til bodil@maritimenyttehaver.dk for at bestille en afhentning i København.

Læs mere om Havbondens Muslingesæt i Politiken:
http://politiken.dk/mad/article5598822.ece

Som indehaver af et muslingesæt får du også adgang til Facebook-gruppen Havbondens, hvor vi kan dele erfaringer og blive klogere på alt fra valg af placeringer til anvendelse af udstyret (eller tilberedning af blåmuslinger når vi når så langt).

box1 box3 box2

Det indeholder muslingesættet

 • Tov til at spænde op i overfladen og hænge strømper og bændel under
 • Bændel til indfangning af vilde muslingelarver
 • Små snore. Binder bændel fast til tov
 • Lodder. Sørger for, at bændelet bliver under vandet inden muslingerne sætter sig
 • Strips til at fæstne lodder til bændel
 • Rør til at putte muslinger i strømper
 • Skilt til at markere din nyttehave
 • Strømper, hvor muslingerne vokser sig store inden høst
 • Manual med alt, hvad du behøver at vide for at komme i gang (og lidt til)
 • Tangpulver til det muslingespisende menneske

Det sørger du selv for

 • Rent saltvand med en dybde på et par meter og en lokal population af muslinger, som du kan dyrke på
 • Et par stolper eller lignende, som dit tov kan monteres mellem (muslingesættet indeholder et tov på 10 meter)
 • Opsætning af din muslingefarm ud fra instruktionerne i den medfølgende manual

Hvis du er usikker på om der er blåmuslinger i det vand, du vil dyrke i, så hold øje med skaller langs stranden og begroning på sten eller badebroer. Er der blåmuslinger, så vil det med stor sandsynlighed kunne lade sig gøre for dig med grejet i Havbondens Muslingesæt at indfange muslingelarver i foråret og dyrke på dem.

Valg af placering af din muslingefarm

Da vi lancerede Havbondens Muslingesæt placerede vi os midt i et juridisk tomrum. De eksisterende regler for etablering og drift af akvakultur er møntet på kæmpestore kommercielle anlæg (se fx Fiskerilovens kapitel 13 og Bekendtgørelse om opdræt af muslinger m.m. i vandsøjlen), og har ikke ret meget at gøre med den virkelighed, vi lægger op til. Hvis man kigger mere på reglerne for fritidsfiskeri er det igen tydeligt, at vi med Havbondens Muslingesæt befinder os i en gråzone (se fx Afstandsreglerne for fritidsfiskeri).

Som resultat af vores lancering af Havbondens Muslingesæt er vi blevet kontaktet af NaturErhvervsstyrelsen, der ligesom os har svært ved at se de eksisterende regler som noget, der på nogen meningsfuld måde kan bruges til at regulere fritidshavbrug. Der er på den baggrund sat en proces i gang, der skal afklare de juridiske rammer for dette helt nye fænomen. Følg med i hvordan dialogen med NaturErhvervsstyrelsen og andre grene af myndighedsapparatet udvikler sig på facebook-gruppen Havbondens, hvor vi løbende melder ind med nyheder. Vi er glade og stolte af, at vi på denne måde får mulighed for at hjælpe havbønder in spe med at få afklaret formalia.

Vi regner med at alt er på plads inden april måned, hvor muslingesættene skal i vandet for at indfange forårets vilde muslingelarver.

Fødevaresikkerhed

Det er vigtigt at udvise forsigtighed når man indsamler blåmuslinger eller dyrker dem selv med henblik på at spise dem. Muslinger kan være forurenet af alger, vira, bakterier eller opkoncentrerede tungmetaller. Derfor anbefaler vi, at man kun dyrker sine blåmuslinger på steder, hvor risikoen for lokal forurening er ubetydelige. Vi opfordrer alle til at læse Fødevarestyrelsens guide på:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Indsamling-af-muslinger-og-oesters-mm-hvad-skal-man-vaere-opmaerksom-paa.aspx