Velkommen til vores støttemedlemmer

Mandag d. 19. juni kl. 16:00-19:30 afholdes Årsmøde i den selvejende institution Maritime Nyttehaver. Det sker i CPH Food Space, Slagtehusgade 11, 1715 København V. Alle vores støttemedlemmer er inviteret. Programmet ser sådan ud:

 • 1 times møde
 • 1 times madlavning
 • 1 times spisning
 • (en halv times oprydning)

Men man får kun lov til at være med til spisningen, hvis man også kommer til mødet :)

Dagsordenen for mødet ser sådan ud:

 • Valg af dirigent og referent
 • Ledelsens beretning
 • Gennemgang af Maritime Nyttehavers regnskab og økonomiske forhold
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Eventuelt

Katrine Klinken takker af i bestyrelsen efter at have beklædt sin post siden vi startede (tak for indsatsen, Katrine). Hanne Winter er kommet i lykkelige omstændigheder (tillykke med det, Hanne!). Og Nicholas Symes er nødt til at prioritere andre opgaver i den kommende tid (god arbejdslyst, Nicholas). Det betyder, at:

 • Bestyrelsesformand Torsten Jacobsen har siddet i 2 år, er valgt for en periode på 3 år – hans stol er ikke på valg.
 • Bestyrelsesmedlem Jens Heding har siddet i 1 år, er valgt for en periode på 2 år – hans stol er ikke på valg.
 • Bestyrelsesmedlem Kirstine Rask Lauridsen, har siddet i to år – hendes stol er på valg (stiller op igen).
 • Bestyrelsesmedlem Katrine Klinken, træder ud – hendes stol er på valg (stiller ikke op igen).
 • Bestyrelsesmedlem Hanne Winter, træder ud – hendes stol er på valg (stiller ikke op igen).
 • Bestyrelsesmedlem Nicholas Symes, træder ud – hans stol er på valg (stiller ikke op igen).

Ifølge vores vedtægter skal vores bestyrelse bestå af 5-7 personer, og vi er forpligtet til at sikre, at følgende kompetencer er til stede i bestyrelsen: Bred indsigt i maritime forhold, forvaltning, miljø, jura, økonomi og erhvervsdrift. Bestyrelsen arbejder frem mod årsmødet på at identificere mindst to nye egnede kandidater til bestyrelsen. Har du tid og lyst til at engagere dig yderligere – og har du en profil, der matcher de kompetencer, der skal være til stede i bestyrelsen, så er du måske godt på vej til en bestyrelsespost i Maritime Nyttehaver. Overvejer du at stille op, så ring eller skriv gerne til vores bestyrelsesformand Torsten Jacobsen (4073 2383 eller torsten@foodworks.dk), der kan fortælle mere om bestyrelsesarbejdet og hvad det indebærer.

Du kan hente vores årsrapport 2016 her

Forplejningsdelen af årsmødet bliver lige som sidste år muslingebaseret (måske også med en enkelt østers eller to – og tang!) – og vi åbner et par flasker vin. Vi beder dig skrive til os, hvis du deltager i årsmødet, så vi kan planlægge indkøb. Skriv til Joachim på joachim@maritimenyttehaver.dk senest 1. juni.

Vi håber på at se dig!

De bedste hilsner,
Joachim, Bodil & Co.


Tidligere Årsmøder (Generalforsamlinger):

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]