Har du en virksomhed, som du gerne vil have til at støtte Maritime Nyttehaver, så kan den vise sin støtte gennem et partnerskab. Det koster 5.000+moms om året at være partner, og på den måde er man med til at skabe fremdrift og action bag visionen om at etablere fødevareproduktion i havnen. Vi kan også tilbyde dig:

  • Logo på vores skiltning (fx ved Bølgemarken)
  • Logo på vores hjemmeside (og profilomtale)
  • Invitationer til vores arrangementer
  • Grafisk materiale med forenings-logo osv. (til brug i jeres egen kommunikation)
  • Et årligt (gratis) medarbejderarrangement for en medarbejdergruppe på Bølgemarken (varighed ca. 1 time, normalpris 1.500 kr.)
  • Alle mulige samarbejdsformer og partnerskabsmodeller, som giver gensidig værdi. Vi er åbne for gode idéer – så sig endelig frem, hvis din virksomhed gerne vil involveres på den ene eller den anden måde (eller hvis du gerne vil have, at vi involverer os i virksomheden på en eller anden måde).

Kontakt Joachim Hjerl på joachim@maritimenyttehaver.dk, hvis du vil høre mere om samarbejdsmulighederne med Maritime Nyttehaver.

MARITIME NYTTEHAVER OG CSR

I Danmark pålægger årsregnskabslovens § 99a de store virksomheder at supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar. Det globale pejlemærke for virksomheders ansvar har hidtil været de 10 principper under FN’s Global Compact. I 2011 vedtog FN’s menneskerettighedsråd nye retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder, der nu er optaget som politikker i OECD, EU og i den danske regerings handlingsplan for virksomheders samfundsansvar.

Maritime Nyttehaver har besluttet at tiltræde FN’s Global Compacts retningslinjer. Det betyder, at ledelsen af Maritime Nyttehaver skal vurdere, hvordan Maritime Nyttehavers aktiviteter påvirker omgivelserne socialt, miljømæssigt og/eller økonomisk. Påvirkes et område negativt skal ledelsen målrettet formulere og gennemføre nødvendige tiltag og tilsvarende hvis ledelsen ønsker at iværksætte initiativer, der fremmer udviklingen og samtidig styrker Maritime Nyttehavers brand.

I overensstemmelse hermed erklærer ledelsen, at Maritime Nyttehaver ikke udgør nogen hindring for, at de ti grundlæggende principper i Global Compact kan efterleves. Ledelsen kan videre erklære, at der er foretaget positive tiltag for at fremme spørgsmålene om retten til mad, miljømæssig bæredygtig udvikling i madproduktionen og en større ressourceudnyttelse gennem konkrete tiltag til reduktion af spild og optimering i primærproduktionen.

Maritime Nyttehaver tilbyder i den forbindelse partnerskaber, hvor det som betingelse for partnerskabet er aftalt, at Maritime Nyttehaver skal fremme viden og iværksætte initiativer indenfor miljømæssig bæredygtig fødevareproduktion.

Vores partnere lige nu er:

TAK til jer alle!