Bølgemarken er navnet på Maritime Nyttehavers testplatform under Kalvebod Bølge i København. Her eksperimenterer vi med dyrkning af østers, blåmuslinger og forskellige typer tang. Og herfra ruller vi koncepter, udstyr og formidlingsmateriale ud til andre byer, der efterspørger det.

Ud over vores dyrkningsareal råder vi på Kalvebod Bølge over to fuldt indrettede containere, hvor vi bl.a. driver skoletjeneste og holder events. Men vi er ved at vokse ud af rammerne, så under overskriften Bølgemarken 2.0 forsøger vi nu at bane vejen for en ny og forbedret platform.

På Bølgemarken 2.0 er det målet at tredoble vores dyrkningsareal, herunder få et areal under åben himmel, så vi kan dyrke tang. Desuden en stor formidlingsplatform med arbejdsborde og lagerplads til dyrkningsgrej – og et lukket bassinsystem, hvor vi kan opbevare østers og blåmuslinger, der skal udtages til menneskeligt konsum. Endelig undervandsbelysning, så forbipasserende på Kalvebod Bølge kan se hvad der foregår under overfladen i de hængende haver.

mailtop
ILLUSTRATION AF BØLGEMARKEN 2.0 AF TEGNESTUEN EFFEKT

Bølgemarken+

Det er ikke helt uden udfordringer at dyrke inde i Københavns inderhavn. Selvom vandet oppe i vandsøjlen principielt er rent nok, så er der en relativt høj risiko for tidsafgrænsede lokale forureningskilder (fx kloakoverløb ved hård nedbør eller ophvirvling af forurenet bundslam ved anlægsarbejder i havnen). Derfor arbejder vi på at få en større platform lidt ude af inderhavnen, hvor vi kan dyrke til konsum, og hvor medlemmer kan have deres egne muslingestrømper. Denne større platform kalder vi på tegnebrættet “Bølgemarken+”.

Vi glæder os!

For at høre mere om udviklingsarbejdet omkring Bølgemarken 2.0, kontakt Joachim Hjerl på joachim@maritimenyttehaver.dk.