Bio board

Maritime Nyttehavers bio board er stiftet som et rådgivende og undersøgende organ, der er fast tilknyttet Maritime Nyttehavers arbejde. Bio boardet rådgiver blandt andet i forbindelse med indsamling og analyse af biologisk data, giver sparring på undervisningsmaterialer, udvikler undersøgelsesdesign og laver risikovurderinger i forbindelse med dyrkning på specifikke havarealer. Læs bio boardets vedtægter her.

Kontakt bio boardet på bioboard@maritimenyttehaver.dk

Bio boardet består lige nu af følgende medlemmer:

Mette Blæsbjerg (Forkvinde)

Havbiolog med flere års erfaring indenfor havmiljø og livet i havet. Hun har især arbejdet med fiskeri, naturbeskytelse, bæredygtighed og forvaltning, og været involveret i både forskning, civilsamfundsarbejde, undervisning og formidling.
Medlem siden 18-09-2017.

Phillip Vorting Randsø

Biolog med interesse for undervisningen og formidling. Fagligt specialiseret inden for livet i havbunden, med særligt fokus på mikroskopiske dyr.
Medlem siden 18-09-2017.

Sune Agersnap


Marinebiolog med viden inden for biodiversitet i havet og invasive arter. Sune er til daglig Phd-studerende ved Aarhus Universitet, hvor han arbejder med biodiversitet og eDNA langs de danske kyster.
Medlem siden 07-10-2017.

Jacob Neergaard

Agronom og biolog, med fokus på bæredygtige fødevarer og produktionssystemer. Arbejder til dagligt med formidling og fagpolitik. Medlem siden 31-01-2019

Cecilie Wirenfeldt Nielsen

Civilingeniør i akvatisk fødevareproduktion og -sikkerhed og ekspert i tang. Arbejder på DTU Fødevareinstituttet med fødevareanalyse.
Medlem siden 31-01-2019

Viden fra bio boardet

Hver måned deler bio boardet viden, oplevelser eller erfaringer fra deres arbejde i Maritime Nyttehaver. Følg med her hvis du er nysgerrig på hvad der sker under overfladen, set med biologernes øjne.

marts 2019
Havbønder og bæredygtighed

januar 2019
Gå hjem ko – sukkertangen er landet

december 2018
Undervandsmylder i Øresund

november 2018
Der er en ny krabbe i byen – og den er uønsket