Vi dyrker havet sammen

Maritime nyttehaver danner rammen om nye lokale fællesskaber baseret på bæredygtig kultivering af havet og genskaber tabte forbindelser mellem by og hav – og mellem mad og menneske. Den maritime nyttehave er et dyrkningsfællesskab, en undervisningsplatform og en bredt involverende formidlingsaktivitet, hvor alle kan være med.

Er du nysgerrig på hvordan, I får en maritim nyttehave i jeres by…?

Undervisning:
Den maritime nyttehave for børn og unge

Maritime Nyttehaver udvikler undervisningsaktiviteter til kulturinstitutioner, naturvejledere og formidlere i hele landet, der ønsker at levendegøre den maritime nyttehave ved at invitere børn og unge til at blive en del af fortællingen. Desuden driver Maritime Nyttehaver selv skoletjeneste i København med havnære formidlingsaktiviteter tæt bundet op på konkrete læringsmål.
Mere info…

Formidling og events:
Den maritime nyttehave som folkeanliggende

Den maritime nyttehave danner rammen for begivenheder, der inviterer befolkningen med ombord – fra nationale festivaler, der samler alle landets maritime nyttehaver, til lokale begivenheder med afsæt i det blå element – og næring til både krop og hjerne.
Mere info…

Dyrkning:
Den maritime nyttehave som dyrkningsfællesskab

Den maritime nyttehave kan tage mange former – fra et lokalt hobbyhavbrug til blå fælleshaver og “Havbondens muslingesæt” – dyrkning af blåmuslinger, tang og østers med en stærk fællesskabsdimension.
Mere info…

Makkerskaber